Några saker vi medverkat till under åren

 

Nytt kök för Scandic

Vi har tillsammans med vår hyresgäst Scandic genomfört en ombyggnad av hela köksregionen som även omfattar lager och personalytor.


Innergård kv Killingen 20

Markarbeten där vi anlagt träd och växter samt ny belysning. Vidare möjliggjort för våra hyresgäster att nyttja gården.


Ny crossfit-anläggning i Cementen

Vi har tillsammans med Crossfit mejeriet i Arvika konverterat en lokal på 1500m2 i en äldre industrifastighet till en träningsanläggning anpassad för deras verksamhet. Ombyggnationen innefattade även kontor och behandlingsrum för hyresgästen samt uppgraderat värmesystem i form av bergvärme.


Lokalanpassning till Tickster

Under våren 2019 genomförde vi tillsammans med Tickster en större ombyggnation/renovering av deras huvudkontor på Magasinsgatan 8 i Arvika. Totalt omfattades 700m2. Som ett led i vårt miljöarbete konverterades också värmesystemet till bergvärme som medför att lokalen kan få frikyla när behov föreligger.


Byggnation källare

Ombyggnation av en källare i fastigheten kv Killingen 14. Lokalen har totalrenoverats avseende ytskikt, va och elinstallationer. Brandskyddet har kompletterats och en ny ventilationsanläggning har installerats. Idag bedriver vår hyresgäst Jim & Jacob en mycket uppskattad bakficka och restaurang i lokalerna.


Vandrarhem för Scandic

I Arvika har en konvertering och ombyggnation utförts i Gästgivaren 1-2. Den nya verksamheten som kommer att bedrivas är vandrarhem och driften sköts av Scandic


Bergvärme till kv Killingen 14 och 20

Vi har gjort en större bergvärmeinstallation i kv Killingen 14 och 20.


Om- och tillbyggnad av lokaler i Bagaren 6.

En större byggnation där vi byggde om befintliga ytor åt Nordells Konditori samt större lokaler för Dressmann.


Nybyggnation av konferens till Scandic i kv Gästgivaren 6.

I egen regi har vi tillskapat en konferensavdelning på Scandics nuvarande gård.


Byggnation av vind i kv Ripan 9

I egen regi har vi genomfört en byggnation av en vindsvåning.

 


Vindsbyggnation i kv Killingen 20

En råvind som i egen regi byggts om till 5 smålägenheter.