Serviceanmälan för bostads- och lokalhyresgäster i Arvika och Stockholm

Felanmälan för din lokal eller bostad gör du inne i portalen som nås via https://erikssons.realportal.nu .

Du loggar in med mobilt bankid eller användarnamn som finns på din hyresavi.

Vid akuta fel efter kontorstid, för fastigheter i Stockholm ring jouren på 073-380 20 57. Gällande Arvika ringer du 070-660 23 75.

När ska man ringa jouren?