Allmänna råd till boende och besökare

Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Fastighetsägarna är en branschorganisation med 15 000 fastighetsföretag som medlemmar. Vi arbetar för en väl fungerande hyresmarknad och en allmänt respekterad fastighetsbransch. www.fastighetsagarna.seStäng detta fönster
Intresseanmälan för lägenheter i Arvika

Namn *
Epost *
Telefon *
Önskad storlek *
1 rok
2 rok
3 rok
4-5 rok
Max hyra per månad *
 
Jag godkänner att Erikssons Fastighetsförvaltning får genomföra en kreditupplysning för att säkerställa min ekonomi och hyresbetalningsförmåga.
Skriv talet "fyrahundranittiotre" med siffror *
 


ÖVRIGA LÄGENHETER

I Stockholm och Bromma har vi ingen egen bostadskö då vi samarbetar med Bostadsförmedlingen


När du flyttar in

I samband med att tidigare hyresgäst flyttar besiktigar vi lägenheten. Samtliga nycklar och tvättcylindrar hämtas på vårt förvaltningskontor tidigast klockan 13.00 den dag då inflyttning sker enligt kontraktet. Om tidigare hyresgäst flyttar ut under en helg hämtas nycklarna på förvaltningskontoret påföljande vardag.

Vi har inget emot om ni i samråd med tidigare hyresgäst beslutar att flytta in tidigare än det i kontraktet skrivna datumet. Vi kan däremot inte hjälpa till om något krånglar förrän ert kontrakt börjar gälla.

Kom ihåg att göra flyttningsanmälan till skattemyndigheten. Teckna också ny hemförsäkring eller flytta den du redan har. Kontakta Ellevio (Stockholm) eller Arvika Teknik (Arvika) för att teckna nytt el-abonnemang.


När du flyttar ut

Vid avflyttning måste kontraktet alltid sägas upp skriftligt. Gör det i god tid - du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Uppsägningstiden står angiven i kontraktet, observera att den månad lägenheten sägs upp inte räknas in i uppsägningstiden.

I samband med att du flyttar gör vi en besiktning av lägenheten där vi kontrollerar eventuella skador. För att hitta en tid som passar är det viktigt att du hör av dig till oss i god tid. Det är bra om du kan närvara vid besiktningen, gärna tillsammans med den tillträdande hyresgästen. Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen.

Om du byter lägenhet inom fastigheten så följer förrådet med lägenheten och måste därmed skiftas.

När du lämnar lägenheten är det viktigt att den är välstädad. Om lägenheten inte har blivit städad ordentligt kompletterar vi städningen och debiterar dig för den eventuella kostnaden. Heltäckningsmattor, spegelväggar och persienner ska tas bort om inte annat avtalats med ny hyresgäst. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor ska repareras och återställas till sitt ursprungliga skick. Gardinbeslag, vädringsbeslag och brandvarnare ska lämnas kvar i lägenheten. Du som hyresgäst är skyldig att betala för eventuella skador eller ombyggnader i lägenheten som måste återställas vid avflyttningen.

Samtliga nycklar, inklusive kopior, och tvättcylindrar lämnas till oss senast klockan 12 den dag avflyttning sker enligt kontraktet. Sker flytten under en helg överlämnas nycklarna påföljande vardag.

Kom i håg att göra flyttanmälan till skattemyndigheten och i förekommande fall säga upp kabel-TV. Gå gärna en extrarunda i lägenheten och i förvaringsutrymmen innan du lämnar ifrån dig nycklarna för att kontrollera att du inte har glömt något.

Observera! Fortum har nya rutiner för elabonnemang vilket innebär att elen stängs av för nästkommande hyresgäst om ni säger upp det istället för att överlåta det. Om ni inte vet vem som ska flytta in kontakta oss innan ni säger upp avtalet. Detta för att slippa onödiga kostnader och väntetid vid återinkoppling.