Några projekt vi genomfört under åren

Byggnation källare

Ombyggnation av en källare i fastigheten kv. Killingen 14. Lokalen har totalrenoverats avseende ytskikt, va och elinstallationer. Brandskyddet har kompletterats och en ny ventilationsanläggning har installerats. Idag bedriver vår hyresgäst Jim & Jacob en mycket uppskattad bakficka och restaurang i lokalerna.

Vandrarhem för Scandic

I Arvika har en konvertering och ombyggnation utförts i Gästgivaren 1-2. Den nya verksamheten som kommer att bedrivas är vandrarhem och driften sköts av Scandic.

Bergvärme till kv. Killingen 14 och 20

Vi har gjort en större bergvärmeinstallation i kv Killingen 14 och 20.

Om- och tillbyggnad av lokaler i Bagaren 6.

En större byggnation där vi byggde om befintliga ytor åt Nordells Konditori samt större lokaler för Dressmann.

Nybyggnation av konferens till Scandic i kv. Gästgivaren 6.

I egen regi har vi tillskapat en konferensavdelning på Scandics nuvarande gård.

Byggnation av vind i kv. Ripan 9

I egen regi har vi genomfört en byggnation av en vindsvåning.

Vindsbyggnation i kv Killingen 20

En råvind som i egen regi byggts om till 5 smålägenheter.