Miljövänlighet

Vi jobbar kontinuerligt med att se över energiförbrukningen i våra fastigheter genom att följa upp och genomföra injusteringar, tilläggsisolering av vindar, fönstertätningar, vatten/energi-besparande åtgärder i tvättstugor, energisnåla armaturer osv.

I samband med ombyggnationer försöker vi alltid använda energitänk i våra lösningar, energiarmaturer, LED-teknik, snålspolande armaturer osv. Vi försöker i vårt miljöarbete alltid hitta nya lösningar.