Det lilla vi kan göra

Vi jobbar fortlöpande med att se över förbrukningen i fastigheterna genom att följa upp och genomföra energibesparande åtgärder.

I både stambyten / förvaltning försöker vi tänka på energin avseende belysning, värme och vatten.