Lokaler

Vi har ett antal lokaler i Stockholms innerstad, Västerort med Åkeslund och Abrahamsberg samt Arvika. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer och ett nära samarbete med våra hyresgäster. Ett samarbete där vi som hyresvärd kan erbjuda en god service med hög kvalitet och flexibilitet. Där vi tillsammans kan utveckla och hitta nya lösningar i takt med våra hyresgästers förändrade behov och önskemål vad gäller ytor, funktioner och service.

Ledig lokal

Plåtslagarvägen 2-4
Vi planera att renovera en lokal senare delen av våren 2018 i fastigheten. Lokalen är på cirka 100m2. Intresseanmälningar gällande lokalerna görs på info@anno1969.se.

Eller om du kanske är i behov av lokaler i Arvika

I Arvika har vi mestadels lokaler i centrumdelarna. Gällande lediga lokaler i Arvika kontakta fredrik eller ring honom på 070-660 23 75.