Allmänna råd till boende och besökare

Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Fastighetsägarna är en branschorganisation med 15 000 fastighetsföretag som medlemmar. Vi arbetar för en väl fungerande hyresmarknad och en allmänt respekterad fastighetsbransch. www.fastighetsagarna.seStäng detta fönster
När och hur ska hyran betalas?

Hyran betalas månadsvis i förskott på avsedd avi för månaden.

Om du betalar hyran via annan avi än den avsedda kommer inte din hyresskuld kvittas med följd att en påminnelse skickas ut som måste betalas.

Via vår hyresgästportal kommer du åt dina hyresavier. Hyresavierna avser i samtliga fall de tre följande månaderna. För att undvika påminnelse måste hyran för rätt månad betalas före den sista i varje månad.

Vad händer om du glömmer att betala hyran?

Var noga med att betala hyran i tid då upprepat försenad hyresinbetalning är ett giltigt skäl för uppsägning av hyreskontrakt.

  • efter 10 dagar - första påminnelsen skickas ut
  • efter 20 dagar - andra påminnelsen, nu börjar det bli bråttom
  • efter 30 dagar - inkasso. Nu riskerar du både att förverka din hyresrätt samt bet.anmärkning
  • Om du inte har betalat hyran trots de 2 påminnelserna och inte kontaktat oss, skickas ditt ärende vidare till inkasso. Vi anlitar ett externt inkassoföretag för dessa ärenden. När ärendet ligger hos inkassoföretaget tillkommer inkassoavgifter. Om du ändå inte betalar din skuld görs en ansökan till kronofogdemyndigheten om vräkning. I detta fall kontaktas även socialförvaltningen.